Konzolové regály

Pro skladování dlouhého rozměrného materiálu

POPTÁVKA

[Translate "Tschechisch"] Kragarmregal - Galler - header

Galler konzolové regály – individuální a flexibilní

Konzolové regály jsou enormně únosné pro skladování dlouhých předmětů a objemného, neskladného zboží. To můžou být roury, ocelové profily, plechové tabule, dřevěné hranoly, dřevěné desky atd. Mohou být skladována auta k sešrotování, plachetnice a podobné velmi těžké a objemné výrobky. Konzolové regály tak představují velmi dobrou alternativu ke skladování objemných předmětů na podlaze. Takové objemné zboží může být uskladněno přímo na konzolách bez jakékoliv podpory. Tím je umožněn rychlý přístup a manipulace se skladovanou jednotkou, odpadá tak např. stohování na ploše a možné poškození zboží. Navíc je tímto stále možno průběžně a lehce kontrolovat stav skladovaného zboží.

Použití ve venkovních prostorách

Pro použití ve venkovních prostorách nabízí Galler konzolové regály v kvalitativně vyšší úrovni než pro vnitřní použití a sice v žárově pozinkovaném provedení dle DIN EN ISO 1461. Zároveň může být skladovaný materiál chráněn tím, že na konstrukci konzolových regálů se namontují střecha a krycí stěny.

Příklady využití a ukázky řešení

Příslušenství konzolových regálů

[Translate "Tschechisch"] Kragarme

Nosné konzoly

Nosné konzoly jsou vpředu konicky zúžené – náběhový element. Toto v praxi umožňuje pohodlnější naskladňování a vyskladňování.
Nosné konzoly konzoly systému pro velká zatížení se vyrábějí z IPE profilů za tepla válcovaných. Díky plnostěnnému materiálu je vyloučeno skryté korodování. Nosné konzoly jsou šroubovány na stojiny ve 100mm popř. 50mm rastru, čímž se může naplánovat optimální koncepce skladování rozmístěním jednotlivých úložných úrovní pro konkrétní druh skladovaného zboží.

[Translate "Tschechisch"] Fachteiler für Kragarm

Zarážka proti odvalení materiálu

Aby se zabránilo odvalení trubkového materiálu z konzol, jsou na jejich konci montovány různě vysoké zarážky.