Ocelové, skladové plošiny

zvětšují

POPTÁVKA

[Translate "Tschechisch"] Lagerbühnen - Galler - header

Ocelové, skladové plošiny

Ocelové, skladové plošiny jsou tvořeny z ocelové konstrukce jako samonosné, pochozí a mohou být i pojezdové pro různou obslužnou techniku. Nově vzniklá patra díky plošinám zvětšují pracovní plochu, aniž by se muselo zasahovat do rozměrů budov nějakou stavební úpravou. Vícepatrové plošiny umožňují optimální využití prostoru: výrobní zařízení, transportní cesty a skladové prostory se mohou náležitě upravit. Tak se mohou získat dodatečné skladové plochy na plošině samotné a zároveň vytvořit nové např. výrobní prostory. Díky skladovým plošinám dodatečně vytvořené plochy mohou být velmi výhodně z hlediska nákladů využity např. jako kancelářské, nebo pracovní plochy, výrobní prostory, místa pro výstavy nebo jako další skladové jednotky.

GALLER skladové plošiny – Vaše výhody

  • nízká tloušťka stropu
  • celkově lehká konstrukce
  • jednodušeji a také dodatečně možné vestavby
  • více skladovacích míst na stejné ploše
  • šroubované provedení umožňuje dodatečné úpravy
  • ocelové, skladové plošiny se mohou stejně jako stroje odepisovat

Příklady využití a ukázky řešení

Příslušenství skladových plošin

[Translate "Tschechisch"] Lagerbühne - Zubehör Palettenschleuse

Překlápěcí branka

Překlápěcí branka nabízí maximální ochranu proti pádu v oblasti předávacího místa. Výkyvné zábradlí vždy na jedné straně zavírá prostor pro předání palet – nezáleží jak právě probíhá předání palety.

[Translate "Tschechisch"] Lagerbühne - Zubehör Palettenabweiser

Předávací paletové místo

Předávací paletové místo se vyrábí jako robustní a cenově příznivé. Jako ochrana proti pádu slouží uzavírací řetěz. Tato předávací místa jsou doporučována inspekcí BOZP.