Push Back podvozky

Alternativa k zásuvnému regálu.

POPTÁVKA

[Translate "Tschechisch"] Pushback Trolley - Galler - Header

Galler Push Back podvozky

Ke zboží na paletách šetrnější varianta k zásuvnému regálu je řešení „Push Back podvozky“. Nabízí zde stejné výhody a možnosti užití, umožňuje ale navíc ještě skladování bez dynamického tlaku na paletované zboží řady palet navzájem.

Zásuvné a průběžné regály jsou tvořeny válečkovými drahami ve spádu. To má nevýhodu, že palety se při naskladňování a vyskladňování navzájem dotýkají a zboží nemůže být uskladněno bez dynamického tlaku. Výhody regálu s válečkovou technikou a vodorovného skladování zboží ve vjezdových regálech kombinuje PushBackTrolley regálový systém: zde jsou palety pokládány na podvozky, jejichž skladovací plochy jsou vodorovné.

Až 5 podvozků může být použito v jedné dráze.

GALLER podvozky – Vaše výhody:

  • palety různých vlastností a jakostí v jednom kanálu
  • všechny lyžiny palet jsou podepřeny podvozkem
  • na obsluhu nenářočné, jednoduše vyměnitelné, systémové komponenty
  • malý sklon 2,5% snižuje dynamický tlak
  • možno aplikovat pro skladování v mrazácích

Příklady využití a ukázky řešení

Výhody

[Translate "Tschechisch"] Puschback Trolley - Funktionsprinzip

Princip fungování

Podvozky jezdí kovovými kolečky s ložisky po kolejnicovém systému. Díky výborným pojízdným vlastnostem je možné dodržet velmi nízký sklon vodících kolejnic pouze na 2,5%. Tímto je také tlačná síla obslužného VZV nutná k založení dalších palet menší.

Podvozky jsou tak dimenzovány, že jeden podvozek pasuje pod druhý – při prázdném kanálu se pak nachází všechny podvozky na první zakládací pozici zaparkované nad sebou. Při zaskladňování kanálu je vždy nejhořejší podvozek osazen paletou. Další paleta posune tento podvozek tlakem na barevný doraz na podvozku o pozici dále do kanálu.

[Translate "Tschechisch"] Pushback Trolley - Lagerlösung - Vorteile

Výhody

  • všechny tři lyžiny jedné palety jsou umístěny na podvozku po celé délce a ploše. Takto je systém nezávislý na kvalitě uskladňovaných palet a je určen obzvláště pro příčně skladované palety. Poškozené palety mohou být také uskladněny.
  • promíchané skladování různých druhů palet, gitterboxů apod.
  • systémové díly s nízkými nároky na údržbu, jednoduše vyměnitelné.
  • jednoduché k montáži, stávající regály mohou být na tento systém lehce přestavěny.
  • vodorovně stojící palety redukují poškození skladovaného zboží a zvyšují efektivitu při manipulaci.