Regály s válečky

Optimální využití prostoru díky dynamickému, blokovému skladování.

POPTÁVKA

[Translate "Tschechisch"] Regale mit Rollentechnik - Galler - Header

Galler zásuvné a průběžné, spádové regály

Zásuvné a průběžné, spádové regály nabízí optimální využití místa díky dynamickému skladování. Mimoto je skladované zboží velmi dobře kontrolováno.

Základním principem obou systémů je kompaktní, regálový blok tvořený spádovými, válečkovými kanály vedle sebe a nad sebou. Kanály jsou osazeny drahami s nosnými válečky, které mají sklon ca. 4 %, takže se zboží díky gravitační síle pohybuje samospádem. Průběžné regály se zaskladňují z jedné strany. Z druhé strany regálové bloku se odebírá zboží dle principu FIFO (první dovnitř – první ven). Zásuvné regály oproti tomu jsou zaskladňovány i vyskladňovány z jedné strany. Jedná se tedy o skladování na principu LIFO (první dovnitř – poslední ven). Palety jsou obslužným VZV posunovány proti sklonu válečkové dráhy. Oba způsoby skladování mají výhody v pohodlném sledování zásob, datech spotřeby nebo druzích zboží.

Příklady využití a ukázky řešení

Příslušenství pro regály s válečkovou technikou

[Translate "Tschechisch"] Tragrolle Schnitt

Nosný váleček

Nosné válečky jsou vyrobeny z ocelových trubek průměru 60mm a ocelového ložiska. Použití přesného kuličkového ložiska zaručuje extrémně lehké otáčení válečku při jeho vysoké zátěži. Každý váleček unese 240 kg. Ve standardním provedení jsou válečky vyráběny z pozinkovaného plechu.

[Translate "Tschechisch"] Bremstragrolle Schnitt

Brzdné válečky

Brzdné válečky slouží ke kontrolovanému, bezpečnému pojezdu palet skrz kanál. To zajišťuje uvnitř nainstalované 3 stupňové planetové soukolí s progresivním brzdným účinkem - čím těžší paleta s větší nájezdovou rychlostí, tím větší je brzdný účinek a opačně. Válečky o průměru 89mm jsou pružně uloženy v nosných profilech a 1,5 mm nad úrovní nosných válečků. Již při nízkém zatížení jsou stlačeny dolů, což zajišťuje neustálý kontakt s bržděnou paletou a bezpečné, plynulé přibržďování palety.