Vjezdové paletové regály

forma skladování s vysokou úsporou plochy a prostoru.

POPTÁVKA

[Translate "Tschechisch"] Einfahrpalettenregale Galler Header

Drive-In paletové regály

Pro nestohovatelné palety s nízkou obrátkovostí jsou vjezdové regály z hlediska úsporu místa, prostoru velmi hospodárnou formou uskladnění.

Konstrukce vjezdového paletového regálu – také někdy zvaný „DRIVE IN regál“ je srovnatelný s konstrukcí paletového regálu s buňkami pro jedno paletové místo, ale je zde na hloubku umístěno více paletových míst za sebou. Takto vznikne více kanálů vedle sebe a nad sebou, do kterých se zaskladňují palety, nebo různé kontejnery a obaly napříč na podélné, nosné profily. Obslužný VZV vjíždí do každého kanálu s paletou zdvihnutou předem do náležité výše příslušného kanálu.

S vjezdovými regály se dosahuje vysoká úspora plochy a prostoru. V podstatě představuje vjezdový, paletový regál možnost blokového skladování pro zboží, které se nesmí stohovat.

Příklady využití a ukázky řešení

Příslušenství vjezdových regálů

[Translate "Tschechisch"] Einfahrpalettenregale- Zubehör - Palettenauflage mit Zentrierung

Nosný profil s vedením

Konzolové nosníky pro palety se zavěšují v rastru 50 mm na stojiny. Speciálně vyprofilovaný „Z“ nosný profil s úložnou plochou 100 mm umožňuje pohodlné ukládání palet a zároveň zajišťuje automatické vystředění palety v kanále. Tyto nosné profily se pokládají a přišroubují ze strany na již zavěšené, konzolové nosníky. Tímto vznikne jednolitá ukládací plocha bez vystupujících hlav šroubů. Celková výška nosného profilu činí 165 mm.

[Translate "Tschechisch"] Eeinfahrpalettenregal- Zubehör - Palettenabweiser

Naváděcí prvek pro palety

Aby se zabránilo poškození stojiny regálu při zakládání palet mohou být namontovány další naváděcí prvky přimontované rovnou na stojinu regálu.