Odborné kontroly

Dlouholeté zkušenosti našich expertů

[Translate "Tschechisch"] Service - Inspektion - Galler - header

Revize dle DIN EN 15635

  • Nařízení BOZP
  • Norma BGR 234
  • DIN EN 15635 ocelové regálové systém - užívání a údržba skladovacích zařízení"

PKontroly dle požadavků DIN EN 15635

Jako provozovatel regálového zařízení jste povinen dle ČSN EN 15635 minimálně 1x za 12 měsíců nechat zkontrolovat regály nezávislým technikem. Dlouholeté zkušenosti pracovníků firmy Galler zaručují odbornou, dle všech předpisů provedenou kontrolu Vašich regálů. Pracovníci firmy Galler zkontrolují regály v předepsaném časovém intervalu z hlediska bezpečnosti a obzvláště vyhledají možná nebezpečná poškození. Pokud bude nutné, doporučí bezprostředně nutná opatření, např. výměnu poškozených dílů apod. Tímto bude stále zaručen bezpečný stav a provoz Vašich regálů k ochraně Vašich pracovníků a jejich dlouhodobá životnost, provozuschopnost.